Liittyminen

Osastoon voit liittyä Sähköliiton sivustolta, alla olevaa linkkiä käyttäen.

Muista seuraavat asiat täyttäessäsi lomaketta.

- Osaston numero 013

- Linkin lomakkeessa on yleiset täyttö ja toimintaohjeet

https://palvelu.sahkoliitto.fi/Lomake?OF2_DOC_ID=9054&OF2_LANGCODE=FI