Lakkotoimikunta

Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry. 013 perustanut Lakkotoimikunnan ja valmistautuu 5.12 alkavaan sopimusala 013 lakkoon.

 

- Lakkotoimikunnan ensimmäinen kokous on pidetty 13.11 ja tarvittavat toimenpiteet on  aloitettu.

-lakkotoimikunta siirtänyt  seuraavan kokouksen 49vko alkuun johtuen elinkeinoministeriön päätöksestä siirtää lakkoa 2vko eteenpäin

- Seuraava kokous on 49vko:n alussa

- Lisätietoja tarvittaessa:

 ammattiosasto013@gmail.com

 

Mikä on lakkotoimikunta?

Aluelakkotoimikunta hoitaa tietyn alueen lakkoon liittyviä tehtäviä. Tällaisia tehtäviä ovat mm.yhteydenpito lakossa olevien toimipaikkojen luottamusmiehiin ja yhdyshenkilöihin

 

 

PDF-tiedostoTyötaisteluohje.pdf (3.3 MB)
Työtaisteluohje
PDF-tiedostotiedote.pdf (158 kB)
Tiedote sopimusalat 013 ja 012 ja 016

Lakkoavustusten hakeminen ja maksaminen

Jäsenuutiset

4.12.2019

Lakossa olevat jäsenet hakevat lakkoavustuksen jäsenen sähköisen asioinnin kautta. Pääset sinne klikkaamalla tästä tai etusivun Liiton muut verkkopalvelut -valikon kautta. Palvelua suositellaan käytettäväksi muilla selaimilla kuin Internet Explorerilla.

HUOM! Käy kirjautumassa sähköiseen asiointiin ja korjaa tietosi hyvissä ajoin. Jos kirjautumisessa on ongelmia, ne saadaan korjattua ennen varsinaisten lakkoavustusten jättöpäivää. Näin vältetään puhelinpalvelujen ruuhkautuminen ja lakkoavustusten viivästyminen.

Lakkoavustusten hakupalvelu tulee näkyviin jäsenen sähköisen asiointipalvelun etusivulle 11.12.2019.

Lakkoavustusten haku- ja maksupäivät ovat:

Lakkoviikko

Ensimmäinen hakuaika

Maksupäivä

5.–11.12.2019

11.–13.12. klo 12.00

16.12.2019

12.–18.12.2019

18.–20.12. klo 12.00

23.12.2019

19.12.–25.12.2019

25.–27.12. klo 12.00

30.12.2019

26.12.2019–2.1.2020

2.–3.1.2020 klo 12.00

7.1.2020

Lakkoavustuksen voi hakea myöhemminkin, mutta luettelon maksupäivät toteutuvat vain, jos noudatetaan hakuaikoja.

9.–11.12.2019 järjestettäviä lakkoja koskevaa lakkoavustusta voi hakea heti lakon päättymisen jälkeen.

Lakkoavustusta haetaan niiltä päiviltä, jotka muutoin olisivat työvuorolistan mukaisia työpäiviä, ja arkipyhiltä, jotka työehtosopimuksen mukaan olisivat työnantajan korvattavia.

Sähköliitto oudoksuu työministerin toimintaa lakkonsa siirrossa

Ajankohtaista

3.12.2019

Työ- ja elinkeinoministeri Timo Harakka siirsi 15. marraskuuta päätöksellään Sähköliiton teollisuuteen 21. marraskuuta alkavaksi ilmoitettua lakkoa kahdella viikolla. Perusteena siirrolle ministeriön ilmoituksessa mainittiin, että lakko alkaessaan kohdistuisi yhteiskunnan kannalta elintärkeisiin toimintoihin ja vahingoittaisi huomattavasti yleistä etua. Siirtämisellä varattiin ministeriön mukaan samalla riittävästi aikaa sovittelua varten.

– Pidän lakon siirron perusteita varsin erikoisina, kun huomioidaan, että sovittelua ei ole kunnolla edes yritetty, kertoo Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti.

Siirtoaikana valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala on kutsunut osapuolet sovitteluun vain kahteen lyhyeen tapaamiseen.

Sovitteluissa Teknologiateollisuus ry on esiintynyt edelleen uhmakkaasti eikä ole halunnut sopia työriitaa Sähköliiton kanssa. Työnantajajärjestö on sen sijaan laittanut liikkeelle eriskummallisen oloisen tiedotteen, jolla se pyrkii vaikuttamaan Sähköliiton jäseniin työpaikoilla ohi sovitteluprosessin.

Lakko alkaa ylihuomenna torstaina 5. joulukuuta kello 6. Osassa tehtaita alasajo joudutaan aloittamaan jo huomenna keskiviikkona, esimerkiksi Bolidenin tehtaalla Kokkolassa.

– Pidämme täysin käsittämättömänä, että Teknologiateollisuus ry:n ideologinen sota Sähköliittoa ja sähköasentajia vastaan on saanut näin suuret mittasuhteet. Asian sopiminen olisi varsin helppoa ja kustannusneutraalia, Väntti jatkaa viitaten Sähköliiton eilen esittämään ratkaisumalliin.

 

LÄHDE:

https://www.sahkoliitto.fi/ajankohtaista/sahkoliitto-oudoksuu-tyoministerin-toimintaa-lakkonsa-siirrossa

Sähköliitto tarjoaa Teknologiateollisuus ry:lle työrauhaa vastineeksi sopimuksesta

Ajankohtaista

2.12.2019

Sähköliitto katsoo, että Teknologiateollisuus ry:n viime viikolla jäsenyrityksilleen lähettämän kiertokirjeen sisältämä suositus Sähköliiton jäsenten asemasta ja edustajasta työpaikoilla ei täytä Sähköliiton tavoitteita miltään osin.

Sähköliitto edellyttää, että asiasta tulee sopia kestävällä tavalla, sillä työnantajaliiton yksipuolisella suosituksella asiaa ei ratkaista. Suositus sisältää niin monta ehdollisuutta, että käytännössä on mahdotonta saada missään yrityksessä suosituksen mukainen edustaja valittua.

Sähköliiton jäsenet Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä eivät ole olleet työrauhan piirissä sitten vuoden 2017, kun työnantajaliitto ilmoitti, ettei se enää neuvottele jatkoa teollisuuden sähköasentajien omalle työehtosopimukselle. Työehtosopimuksella oli yli 50 vuoden historia. Käytännössä nämä tapahtumat ovat johtaneet siihen, että nyt 5. joulukuuta on alkamassa neljän viikon työtaistelu, eikä tulevaisuuskaan näytä hyvältä työrauhan osalta, mikäli asia ei ratkea.

Sähköliiton ratkaisumallia käytettiin vastaavassa tilanteessa 2010

Sähköliitto on esittänyt, että sen jäsenillä olisi Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä oman luottamusmiehen tai vastaavan edustajan valintaoikeus. Valittu henkilö edustaisi sähköliittolaisia kaikissa työelämän kysymyksissä. Liitto on samalla myös valmis sitoutumaan työrauhaan tulevan sopimuskauden mittaiseksi ajaksi. Vanhan kunnon sopimisen kulttuurin löytäminen olisi nyt tarpeen. Tällä menettelytavalla on vastaavia tilanteita ratkaistu aiemminkin, kun vain sopimisen halua on ollut riittävästi.

Sähköliiton jäseniä työskentelee teollisuudessa yli 2 200 toimintojen ja tuotannon ylläpidon kannalta keskeisissä tehtävissä. Jos asia ei ratkea ja neljän viikon mittaiseksi ilmoitettu työtaistelu alkaa tämän viikon torstaina, se johtaa useiden tehtaiden alasajoon ja huoltoseisakkien siirtymiseen sekä suuriin taloudellisiin menetyksiin.

Sähköliitto katsoo, että Teknologiateollisuus ry:n toiminta Sähköliittoa ja sähköasentajia kohtaan tulee todella kalliiksi. Sähköliiton esittämällä ratkaisulla ei ole kustannusvaikutuksia, ja se parantaa työyhteisöjen toimintaa. Tässä valossa työnantajaliiton toiminta vaikuttaa todella kummalliselta ja puhtaasti ideologiselta.

Sähköliiton esittämää mallia on käytetty menestyksekkäästi vuonna 2010, jolloin silloisen Metalliliiton jäsenille sovittiin työehtosopimuksen kanssa rinnakkainen luottamusmiesjärjestelmä, vaikka liitto ei ollut työehtosopimusosapuoli. Tuolloin kaikki työehtosopimuksen allekirjoittajatahot allekirjoittivat sopimuksen, eikä asiasta koitunut minkäänlaisia epäselvyyksiä tai ongelmia.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala on sovitellut teollisuuden työtaistelu-uhkaa kolmesti ilman merkittävää lähentymistä. Viimeksi osapuolet tapasivat viime viikon keskiviikkona. Silloin sovittelija totesi, ettei hän voi jättää sovintoesitystä vielä tässä vaiheessa. Uutta sovitteluajankohtaa ei sovittu

 

lähde:

https://www.sahkoliitto.fi/ajankohtaista/sahkoliitto-tarjoaa-teknologiateollisuus-rylle-tyorauhaa-vastineeksi-sopimuksesta

Teollisuuden työtaistelu-uhan sovittelua jatkettiin, uutta aikaa ei sovittu

Ajankohtaista

27.11.2019

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala jatkoi tänään Sähköliiton, Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n välisen kiistan sovittelua. Paikalla olivat Sähköliiton ja työnantajaliiton edustajat.

Rakentavasta näkemyksienvaihdosta huolimatta ratkaisun syntyminen on yhä kaukana. Sovittelija katsoi, ettei voi jättää sovintoesitystä vielä tässä vaiheessa. Uutta sovitteluaikaa ei sovittu.

Sähköliiton työnseisauksen on määrä alkaa 5. joulukuuta 12 Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksessä vastalauseena jäsenten työehtojen halpuuttamispyrkimyksille. Sähköliitto haluaa turvata jäsentensä aseman ja edustuksen teollisuuden työpaikoilla.

Ylityökielto on voimassa 13 Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksessä.

Lähde:

https://www.sahkoliitto.fi/ajankohtaista/teollisuuden-tyotaistelu-uhan-sovittelua-jatkettiin-uutta-aikaa-ei-sovittu

Teollisuuden työtaistelu-uhan sovittelu jatkui, uusi aika keskiviikkona

Ajankohtaista

22.11.2019

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala tapasi tänään teollisuuden työtaistelu-uhan tiimoilta Sähköliiton, Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n edustajia.

Osapuolet ovat yhä kaukana ratkaisun syntymisestä.

Sovittelu jatkuu keskiviikkona 27. marraskuuta.

Sähköliittolaisten työnseisauksen Teknologiateollisuus ry:n 12 jäsenyrityksessä on määrä alkaa 5. joulukuuta kello 6. Parhaillaan työnantajaliiton 13 jäsenyrityksessä on ylityökielto.

Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoitti viikko sitten siirtävänsä lakon alkamista kahdella viikolla. Alun perin lakon piti alkaa 21. marraskuuta. Ministeriöllä on lakiin perustuva oikeus siirtää lakkoa valtakunnansovittelijan pyynnöstä, mikäli se kohdistuu yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja vahingoittaa yleistä etua. Viimeksi ministeriö on turvautunut siirtämiseen kaksi vuotta sitten Ammattiliitto Pron lentoalan lakon yhteydessä.

 

lähde:

https://www.sahkoliitto.fi/ajankohtaista/teollisuuden-tyotaistelu-uhan-sovittelu-jatkui-uusi-aika-keskiviikkona

Teollisuuden työnseisaus kestääkin ensi vuoden puolelle

Jäsenuutiset

22.11.2019

Sähköliiton, Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n edustajat ovat tänään selvitelleet valtakunnansovittelijan johdolla, mitä työ- ja elinkeinoministeriön päätös siirtää Sähköliiton työnseisausta merkitsee lakon kestolle ja alkamisajankohdalle.

Työriitalain pykälä on tulkinnanvarainen, ja siksi asiasta on ollut epätietoisuutta. Nyt vahvistettu tieto on, että työnseisaus alkaa 12 Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksessä 5. joulukuuta kello 6 ja päättyy alkuperäisen työtaisteluilmoituksen mukaan neljän viikon kuluttua. Se tarkoittaa, että työnseisaus päättyy 2. tammikuuta kello 22.

Sähköliitto voi siirtää työnseisauksen alkamista yksipuolisesti kolmella vuorokaudella ilmoittamalla siitä osapuolille määräajassa eli kolmea vuorokautta ennen ministeriön päättämän kieltoajan päättymistä.

 

Lähde:

https://www.sahkoliitto.fi/ajankohtaista/teollisuuden-tyonseisaus-kestaakin-ensi-vuoden-puolelle

TEM siirtää Sähköliiton teollisuuden työtaistelua

Ajankohtaista

15.11.2019

Työ- ja elinkeinominsteriö on tänään ilmoittanut, että Sähköliiton teollisuuteen julistama työnseisaus siirtyy 5. joulukuuta kello 6 saakka.

Ministeriö perustelee, että työnseisaus kohdistuisi yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja vahingoittaisi yleistä etua, eikä kiistakysymysten ratkaisemiseen ole riittävästi aikaa ennen työnseisauksen alkamista. Lakon piti alkaa torstaina 21. marraskuuta kello 6.

Ministeriön päätös perustuu työriitojen sovittelusta annettuun lakiin.

Kiistan sovittelua Sähköliiton, Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry;n kesken jatketaan lähiaikoina valtakunnansovittelijan johdolla.

Lähde:

https://www.sahkoliitto.fi/ajankohtaista/tem-siirtaa-sahkoliiton-teollisuuden-tyotaistelua

Teknologiateollisuuden työtaistelu-uhan sovittelu alkaa huomenna

Ajankohtaista

13.11.2019

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala on kutsunut teollisuuden työtaistelu-uhan osapuolet sovitteluun huomenna torstaina 14. marraskuuta. Sähköliiton työnseisauksen työnantajaliitto Teknologiateollisuuden 12 jäsenyrityksessä on määrä alkaa viikon kuluttua, torstaina 21. marraskuuta kello 6.

Parhaillaan Teknologiateollisuuden 13 jäsenyrityksessä on Sähköliiton julistama ylityökielto, jossa ovat mukana kaikilla työehtosopimuksilla työskentelevät sähköliittolaiset.

Myös työnseisaukseen osallistuisivat kaikilla työehtosopimuksilla kyseisissä viennin kannalta keskeisissä yrityksissä työskentelevät sähköliittolaiset.

Lähde:

https://www.sahkoliitto.fi/ajankohtaista/teknologiateollisuuden-tyotaistelu-uhan-sovittelu-alkaa-huomenna

Teollisuutta uhkaa neljän viikon työtaistelu, ylityökielto alkaa huomenna

Ajankohtaista

6.11.2019

Sähköliiton hallitus on päättänyt jättää tänään 6. marraskuuta työtaisteluvaroituksen Teknologiateollisuus ry:lle. Samalla hallitus on julistanut ylityökiellon 13 Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykseen.

Ylityökielto alkaa torstaina 7. marraskuuta kello 6, ja se koskee niitä Sähköliiton jäseniä, joiden työsuhteessa noudatetaan teknologiateollisuuden työehtosopimusta, ja heidän töitään. Maanantaina 11. marraskuuta ylityökieltoon liittyvät muilla työehtosopimuksilla yrityksissä töitä tekevät sähköliittolaiset. Ylityökiellon piirissä on alla lueteltujen yritysten lisäksi myös Ovako Imatra Oy Ab.

Neljä viikkoa kestävä työnseisaus alkaa torstaina 21. marraskuuta kello 6 kahdessatoista Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksessä. Työnseisaus päättyy torstaina 19. joulukuuta kello 22. Työnseisauksen ja ylityökiellon piirissä olevat yritykset ovat:

 • Boliden Kokkola Oy
 • Caverion Suomi Oy, Teollisuuden ratkaisut, Meriteollisuus-yksikkö
 • Konecranes Oyj
 • Konecranes Finland Oy
 • Konecranes Global Oy
 • Meyer Turku Oy, Turun telakka
 • Outokumpu Chrome Oy
 • Outokumpu Stainless Oy
 • SSAB Europe Oy, Raahe ja Hämeenlinna
 • Valmet Automotive Oy
 • Valmet Automotive EV Power Oy
 • Laivasähkötyö Oy

Työnseisaus koskee Sähköliiton jäseniä, joiden työsuhteessa noudatetaan teknologiateollisuuden työehtosopimusta, ja heidän töitään. Muilla työehtosopimuksilla kyseisissä yrityksissä töitä tekevät sähköliittolaiset tukevat teollisuuden työtaistelua myötätuntotyönseisauksella samaan aikaan. 

Työtaistelun ulkopuolella ovat ihmishengen ja terveyden turvaamiseksi tehtävät työt.

Työtaistelutoimien syynä on se, että Teknologiateollisuus ry on kieltäytynyt neuvottelemasta Sähköliiton jäsenten asemasta ja edustuksesta työpaikoilla. Sähköalan työntekijöiden asemaa koskevan Sähköliiton, Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden keskinäisen sovintokokonaisuuden voimassaoloa jatkettiin kuukaudella lokakuun lopusta marraskuun loppuun.

Sähköliitto on neuvotteluiden aikana joutunut pettymään myös Teollisuusliittoon. Kolmikantaisissa neuvotteluissa se ei ole osoittanut tukeaan Sähköliiton pyrkimyksille ratkaista jäsentensä asema. Toisen työntekijäliiton tuki olisi ollut ratkaiseva yhteisessä neuvottelupöydässä työnantajaliiton kanssa.

Nykytilanteen taustalla ovat syksyn 2017 tapahtumat. Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto sisällyttivät teollisuuden sähköalan työntekijöiden työehdot keskinäiseen työehtosopimukseensa ja Sähköliitto menetti oman, Teknologiateollisuuden kanssa neuvotellun työehtosopimuksensa alalla. Kolmen liiton kesken valtakunnansovittelijan sovintoesityksen pohjalta syntyi sovintokokonaisuus, jossa sovittiin sähköliittolaisten asemasta työpaikoilla ja joka nyt on kuukauden lisäajan jälkeen päättymässä.

 

Lähde:

https://www.sahkoliitto.fi/ajankohtaista/teollisuutta-uhkaa-neljan-viikon-tyotaistelu-ylityokielto-alkaa-huomenna

Ajatuksia tulevasta lakosta