Sähköliiton päätös osallistumisesta mielenilmaisuun ja työnseisaukseen 2. helmikuuta

28.1.2018

Sähköliiton hallitus päätti 25.1., että liitto toteuttaa kaikkia jäseniään koskevan poliittisen
mielenilmauksen/työnseisauksen perjantaina 2.2.2018 klo 06.00 - lauantaina 3.2.2018 klo 06.00. Päätös on
tehty jäsenten turvaksi ja sen johdosta pidettävän työnseisauksen tarkoituksena on mahdollistaa
Sähköliiton jäsenten osallistuminen palkansaajakeskusjärjestö SAK:n järjestämään poliittiseen
mielenosoitukseen Helsingissä Senaatintorilla perjantaina 2. helmikuuta kello 11 alkaen.


Mielenosoituksella vaaditaan Suomen hallitusta perumaan kilpailukykysopimuksen (KIKY) vastaiset
työttömyysturvan leikkaukset eli ns. aktiivimalli. Sähköliitto kehottaa jäseniään osallistumaan
mahdollisimman laajasti mielenilmaisuun. SAK järjestää kuljetuksia tilaisuuteen eri paikkakunnilta. Niistä ja
muusta mielenosoitukseen liittyvistä asioista löydät tietoa osoitteesta
https://www.sak.fi/aineistot/uutiset/aanityottomalle-mielenilmaus-aktiivimallia-vastaan-mita-missamilloin-
ja-miksi.


Työtaistelun ulkopuolella ovat ihmishengen ja terveyden turvaamiseksi tehtävät työt. Poikkeuslupia
työtaistelusta antaa liittojohto eli puheenjohtaja ja liittosihteeri.


Teollisuudessa ja erityisaloilla työskentelevien osalta noudatetaan samoja toimintatapoja, jotka muut liitot
samoilla työpaikoilla ovat päätöksissään valinneet. Työnseisauksen osallistutaan, jos saman työpaikan
muiden SAK:n liittojen jäsenetkin osallistuvat.


Työnseisauksen vuoksi ei ole tarvetta perustaa lakkotoimikuntia eikä järjestää lakkovahteja. Liitto ei maksa
työnseisauspäivältä lakkoavustusta.


Työnantajien kanssa sovittuja koulutuksia, neuvotteluja ja henkilöstön yhteistoimintaan liittyviä tilaisuuksia
ei peruta työnseisauksen vuoksi.


Lisätietoja puheenjohtaja Sauli Väntti 050 528 7044
liittosihteeri Hannu Luukkonen 050 682 95
vastaava järjestöasiantuntija Reijo Salmi 050 675 91