Sähköliittolaisten työsuhteiden ehdot uhattuna 

23.10.2017

Sähköliittolaisten työsuhteiden ehdot uhattuna 
Lähestymme tällä kirjeellä kaikkia teknologiateollisuuden sopimusalan sähköliittolaisia kertoaksemme vakavasta liiton jäsenten työsuhteiden ehtoja uhkaavasta tilanteesta, ja miksi omasta työehtosopimuksesta kiinni pitäminen on ehdottoman tärkeää.

Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimus päättyy 31.10.2017. Useista neuvottelupyynnöistä huolimatta Teknologiateollisuus ry ei ole suostunut käynnistämään neuvotteluja työehtosopimuksen jatkamisesta. Sähköliiton saamien tietojen mukaan Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto ovat neuvotelleet sähköalan työntekijöiden siirtämisestä pääalan sopimuksen, eli vihreän kirjan piiriin.

Sähköliiton hallitus antoi 17.10.2017 työtaisteluvaroituksen Teknologiateollisuuden sopimusalalle. Työtaistelu alkaa 1.11.2017 klo 6.00 ja päättyy 8.11.2017 klo 6.00. Tässä vaiheessa työtaistelu koskee seuraavia yrityksiä: Arctech Helsinki Shipyard Oy, Boliden Harjavalta Oy, Boliden Kokkola Oy, Caverion Suomi Oy, Konecranes Oyj, Konecranes Finland Oy, Konecranes Global Oy, KONE Hissit Oy, Meyer Turku Oy, Otis Oy, Outokumpu Chrome Oy, Outokumpu Stainless Oy, Ovako Imatra Oy Ab, Pyhäsalmi Mine Oy, Schindler Oy, SSAB Europe Oy ja Valmet Automotive Oy. Sähköliitto ilmoitti samalla koko Teknologiateollisuuden sopimusalaa koskevasta ylityökiellosta, joka alkaa 1.11.2017 klo 6.00. 

Teknologiateollisuus on vakuutellut, että sähköalan työntekijöiden työehtoja ei oltaisi heikentämässä. Tämä ei pidä paikkaansa. Kaikki keskeiset työehdot tulevat työehtosopimuksesta. Palkkaus perustuu työn vaativuuteen ja sähköalan ammatillisen huomioimisen palkkauksessa takaa vain oma työehtosopimus. Oma työehtosopimus takaa myös luottamusmiesjärjestelmän. Ilman luottamusmiesjärjestelmää kaikki työpaikkatasolla sovittavat asiat sopii sähköalan työntekijöiden puolesta joku muu. Omasta työehtosopimuksesta on ehdottomasti pidettävä kiinni. 

Sähköliitolla on ollut 50 vuotta teollisuudessa oma työehtosopimus. Työehtosopimuksella on oma tunnustettu soveltamisalansa. Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto ovat nyt laajentamassa oman sopimuksensa soveltamisalaa sähköalan työntekijöiden työehtosopimuksen päälle. Vihreän kirjan laajentuminen koskemaan sähköalan työntekijöitä ei ole mahdollista, elleivät osapuolet, Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto, siitä keskenään sovi. 

Yhden sopimusalan ongelma on myös koko liiton ongelma. Teollisuuden sopimusalan tilanne heijastuu suoraan muihin sopimusaloihin. Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksella tehdään merkittävässä määrin töitä teollisuudessa. Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton toimet näkyvät vahvasti myös sähköistys- ja sähköasennusalalla. Olemme saaneet myös tietoa siitä, että Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton työehtosopimusta on markkinoitu laajemminkin sähköaloilla. Jos Teollisuusliitto saa nyt jalansijaa sähköalan työntekijöiden työehtojen järjestämisessä, työnantajat alkavat entistä voimakkaammin pyrkimään halvempaan työehtosopimukseen. Sähköalan ammattilaisten asiaa ei hetken päästä aja kukaan ja meistä tulee osa suurta harmaata massaa.

Omista työehtosopimuksista kiinni pitäminen on nyt kaikkien liiton jäsenten asia. Kannustamme voimakkaasti työpaikkoja keskustelemaan asiasta. Vain yhteistyössä meissä on enemmän voimaa. Kannustamme myös työpaikkoja järjestäytymään ja valitsemaan luottamusmiehen, jos sellaista ei ole. Yhtenäisenä liittona voimme vahvemmin vastustaa kaikkia työehtoihin kohdistuvia heikennysyrityksiä.

Sähköliitto varoittaa uusien työsopimuksien tekemisestä 
Olemme saaneet tietoomme, että Teknologiateollisuus on antanut yrityksiin ohjeita siitä, miten sähköalan työntekijöiden työehtosopimuksen päättymisen jälkeen toimitaan. Tähän varautumiseksi annamme kaikille sopimusalajäsenille ohjeita, miten varautua työnantajan toimenpiteisiin.

Työnantaja saattaa tulla tarjoamaan 1.11.2017 jälkeen uusia työsopimuksia allekirjoitettavaksi. Uudessa työsopimuksessa halutaan vaihtaa noudatettava työehtosopimus pääalan sopimukseen, vihreään kirjaan. Uusia työsopimuksia ei pidä missään tapauksessa allekirjoittaa, ei edes painostuksen alla. Työsopimusta ei ole mitään tarvetta uusia tilanteen vuoksi. Mikään laki tai sopimus ei myöskään velvoita teitä siihen. Uuden työsopimuksen allekirjoittaminen tulee heikentämään jokaisen niin tekevän työehtoja. Työnantaja voi väittää, että työntekijöihin noudatetaan 1.11.2017 vihreää kirjaa, koska sähköalan työntekijöiden työehtosopimusta ei ole tehty, eikä sitä tehdä. Tämä väite ei pidä paikkaansa. Työehtosopimuksella on jälkivaikutus. Sähköalan työntekijät eivät siirry automaattisesti vihreän kirjan piiriin. 

Sähköalan työntekijöiden työehdot voidaan turvata vain taistelemalla oman työehtosopimuksen puolesta. Työnantajien lupauksiin uskominen on lyhytnäköistä. Jos työehtoja ei haluttaisi heikentää, työnantaja ei lähtisi näin koviin toimenpiteisiin sähköalan työntekijöitä kohtaan. Toivomme, että kaikki Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijät ovat valmiita taistelemaan työehtojensa puolesta.

Pidetään yhdessä huolta sähköalan ammattilaisten edunvalvonnasta! 

Terveisin, Sähköliitto Sauli Väntti Hannu Luukkonen puheenjohtaja liittosihteeri