Sähköliiton tavoitteena on neuvottelu, ei työtaistelu

18.10.2017

Sähköliiton tavoitteena on neuvottelu, ei työtaistelu

« Takaisin

18.10.2017

Sähköliitto hämmästelee Teknologiateollisuus ry:n väitettä, että liitto uhkaisi järjestöpoliittisella lakolla. Sähköliitto haluaa työmarkkinakäytäntöjen mukaisesti neuvotella työehtosopimuksen jäsenilleen, mutta työnantaja kieltäytyy. Kieltäytyminen, jos jokin, on järjestöpolitiikkaa.

‒ Sähköliitto edellyttää, että työehtosopimuksesta neuvotellaan asiallisesti, kuten järjestöjen välillä on aiemminkin tehty. Jos yrityksille aiheutuu työtaistelusta vahinkoa, siitä voi syyttää työnantajan kovaa järjestöpolitiikkaa, toteaa puheenjohtaja Sauli Väntti.

Teknologiateollisuus ry vaikuttaa haluavan alistaa teollisuuden sähköasentajat pääsopimuksensa eli ns. metallimiesten sopimuksen alle, kuten tilanne oli vielä 1960-luvun alussa.

Kun Sähköliitto perustettiin vuonna 1955, yksi keskeisimpiä perusteita oli teollisuuden sähkötyöntekijöiden halu saada oma työehtosopimus. Liitto teki 12 vuotta määrätietoisesti töitä sen eteen, että teollisuuden sähkötyöntekijät saivat ensimmäisen oman työehtosopimuksensa. Tähän päivään saakka heillä on ollut omat luottamusmiehet ja mahdollisuudet vaikuttaa omiin työehtoihinsa suurimmassa osassa teollisuuden työpaikoista.

Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen sanoo tiedotteessaan, että sähkömiesten työehtoja ei olla heikentämässä. Jos työehdoista neuvottelee jokin muu kuin alan työntekijöitä aidosti edustava liitto, on selvää, että työn vaativuutta ja alan tehtävien erityispiirteitä ei oteta työehdoissa huomioon. Inkeroisen arvio Sähköliittoon järjestäytyneiden teollisuuden sähkötyöntekijöiden määrästä on myös kaukana totuudesta: alle tuhannen työntekijän sijaan sopimusalalla työskentelee lähes 2 500 sähköliittolaista.

Sähköalan ammattilaiset haluavat sopia työehdoistaan itse, koska he tuntevat alansa parhaiten. Mikä muu taho pystyisi neuvottelemaan yhtä asiantuntevasti heidän palkkojensa muodostumisesta, palkankorotustensa kohdentamisesta, henkilökohtaisen pätevyytensä arvioimisesta, paikallisten olosuhteiden huomioimisesta erilaisten lisien muodossa ja työaikoihin liittyvistä asioista ottaen huomioon sähköalan erityispiirteet? Ja kuka valvoisi näiden toteutumista?

Sähkötyöntekijöillä ei ole aikomusta palata takaisin huonoksi todettuun 1960-luvun toimintamalliin.

 


Lisätietoja:

Sauli Väntti, puheenjohtaja, puh. 050 528 7044
Hannu Luukkonen, liittosihteeri, puh. 050 68 295                
Jari Ollilla, vastaava sopimusasiantuntija, puh. 050 60 302  

https://www.sahkoliitto.fi/?x21208=2487933