Jäsenkalenterin ja eläkeläisten Vasaman tilauskanavat ovat auki

12.10.2017

Jäsenkalenterin ja eläkeläisten Vasaman tilauskanavat ovat auki!
Sopimusalajäsenille tarkoitettu vuoden 2018 taskuun sopiva jäsenkalenteri on taas tuttuun tapaan
tilattavissa tekstiviestillä tai liiton nettisivujen kautta. Eläkeläis- ja oppilasjäsenten jäsenetuihin kalenteri
ei kuulu, joten he eivät voi sitä tilata.
Eläkeläiset saavat jäsenetuna maksuttoman Vasaman tilaamalla sen tekstiviestillä tai liiton nettisivujen
kautta edustajistokauden ajaksi. Sopimusala- ja oppilasjäsenille Vasama lähetetään automaattisesti.
Tilaukset on tehtävä viimeistään 31.10.2017 joko Sähköliiton verkkopalvelussa tai tekstiviestillä.
Ohjeet tilauksen tekoon löytyvät elokuun Vasamasta ja liiton nettisivuilta:
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/jasenedut.