Sähköliitto lakossa perjantaina

14.9.2015

14.9.2015

Sähköliiton hallitus päätti yksimielisesti, että Sähköalojen ammattiliitto ry toteuttaa kaikkia jäseniään koskevan poliittisen mielenilmauksen / työnseisauksen perjantaina 18.9.2015 klo 06.00 – 18.00. Työnseisauksen tarkoituksena on mahdollistaa Sähköliiton jäsenten osallistuminen palkansaajakeskusjärjestöjen järjestämiin poliittisiin mielenosoituksiin pääkaupunkiseudulla ja sen ulkopuolella. Mielenosoituksilla puolustetaan työmarkkinajärjestöjen vapaata oikeutta sopia työ- ja virkaehtosopimuksista ja vastustetaan hallituksen yksipuolisia päätöksiä heikentää palkansaajien työehtoja.

-Lakko on poliittinen mielenilmaus. Se ei siis ole työstä kieltäytymistä, koska se perustuu liiton päätökseen, muistuttaa Sähköliiton puheenjohtaja Martti Alakoski.

Lakko ei koske sähköä ja lämpöä tuottavia yksiköitä. 

Lakon ulkopuolelle jäävät:

 • tasavallan presidentin kanslia, valtioneuvoston ja eduskunnan toiminnalle välttämätön henkilökunta
 • ulkovaltojen edustustot
 • puolustus-, rajavartiosto-, poliisi- ja vankeinhoitolaitos
 • välttämättömät palo-, pelastus- ja vartiointipalvelut
 • hengen ja terveyden kannalta välttämättömät terveydenhoito-, sairaala- ja sosiaalitoimi sekä kotipalvelutoiminta
 • lääkäri- ja sairaankuljetus
 • välttämätön vesihuolto, puhtaan veden tuotanto, jakelua ja jäteveden puhdistus
 • eläinten ruokinta ja siihen kuuluvat välittömät hoitotyöt ja lain määräämät hätäteurastukset
 • ammattijärjestöt ja niiden oppilaitokset sekä niiden toiminnalle välttämätön henkilökunta
 • kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten lämmitys, ilmastointi ja välttämättömät turvallisuuteen liittyvät tehtävät sekä kylmä- ja pakastelaitteiden huolto
 • Suomen rajojen ulkopuolella olevat työt sekä Suomessa työkomennuksella olevat ulkomaiset työntekijät

Lakko ei koske myöskään suojelutyötä, joka tehdään varallaolon aikana.

Teollisuudessa noudatetaan samoja toimintatapoja ja kellonaikoja, jotka muut teollisuusliitot ovat päätöksissään valinneet.

Lakkoavustusta ei makseta.

http://www.sahkoliitto.fi/?x21187=1489985