Tilauspohjainen eläkeläisten Vasama tilaus viimeistään 31.10.2014.

1.9.2014

Tilauksen voi tehdä ajalla 1.8. - 31.10.2014.

Sähköliiton korkein päättävä elin, edustajisto on jäsenmaksun korotuspaineista huolimatta halunnut pitää jäsenmaksun 1,4 %:ssa. Tämä on ollut mahdollista nipistämällä kuluista mahdollisimman laaja-alaisesti. Siksi edustajisto päätti vuonna 2009, että Vasamasta tehdään Sähköliiton eläkeläisjäsenten osalta tilauspohjainen.

Eläkeläisjäsenet saavat Vasaman tilaamalla sen tilauskanavan kautta. Tilauskanava tarkoittaa sähköistä palvelua, johon eläkeläisjäsen voi syöttää tilauksensa joko Sähköliiton verkkopalvelussa tai tekstiviestillä.

Tilauskanava on auki vuosittain elokuun alusta lokakuun loppuun. Tilauskanavan aukiolosta tiedotetaan Vasamassa, osastotiedotteissa, internetissä ja Facebookissa.

Tilaus ohjeeseen linkki :

http://www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/jasenedut/tilauspohjainen-elakelaisten-vas/vasaman-tilausohje/