Tilauspohjainen eläkeläisten Vasama

22.4.2013

Sähköliiton korkein päättävä elin, edustajisto on jäsenmaksun korotuspaineista huolimatta halunnut pitää jäsenmaksun 1,4 %:ssa. Tämä on ollut mahdollista nipistämällä kuluista mahdollisimman laaja-alaisesti. Siksi edustajisto päätti vuonna 2009, että Vasamasta tehdään Sähköliiton eläkeläisjäsenten osalta tilauspohjainen.

http://www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/jasenedut/tilauspohjainen-elakelaisten-vas/