Osaston Jäsenedut 2019

Osaston myöntämiä jäsenetuja 2018

 

Osasto tukee kaikkea koulutusta, joka liittyy ammattiyhdistystoimintaan.

 

Osaston tuki koulutustoiminnalle eri tapauksissa on seuraava:

 

 • Viikonloppukursseilta maksetaan 20 €/päivä.
 • Arkisin järjestettäviltä järjestökursseilta, joista syntyy ansionmenetystä maksetaan liiton kurssistipendin ja päivärahan lisäksi 50 €/päivä.
 • Arkisin järjestettäviltä ja ammattiyhdistystoimintaan liittyviltä kursseilta, joista ei synny ansionmenetystä maksetaan 20 €/päivä
 • Pysyväispäätöksissä mainituista ja hallituksen tuen piiriin vahvistamista seminaareista maksetaan 20 €/päivä
 • Yli viikon kestävän koulutuksen korvaamisesta päättää tapauskohtaisesti hallitus.
 • Koulutukseen liittyvät matkakulut korvataan liiton koulutusohjesäännön mukaisesti, jos niitä ei makseta jonkin muun tahon toimesta. Muut matkakulut korvataan tapauskohtaisesti hallituksen päätöksellä.
 • Hallituksen tuen piiriin hyväksymien harrastekurssien kurssituki on 10 €/päivä.

 

Jäsenen tulee toimittaa etukäteen henkilötiedot, kurssin nimi, ajankohta ja paikka osastolle mahdollista kurssipäivärahaa tai ansionmenetyskorvausta varten.

Kurssiasioissa kannattaa kääntyä opintosihteerin puoleen.

 

 • liiton lomapaikka Kaarniemen Ammattiosaston kertaluontoinen tuki 2019:
   
  • ammattiosasto maksaa jäsenen ensimmäisen vuorokauden majoitusmaksun Kaarniemen perhehuoneissa ja mökeissä (yksi huone tai yksi mökki)
    

TAI
 

 • yhden asuntovaunupaikan vuokraajalle korvataan 7 ensimmäistä vuorokautta (maksimissaan 42€).
   
  • Edun saa kun kuitin toimittaa osaston taloudenhoitajalle:
   • sähköisessä muodossa osaston kotisivujen kautta (otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana)
   • henkilökohtaisesti taloudenhoitajalle

 

 • etu maksetaan kahdellekymmenelleviidelle (25) ensimmäiselle
   
 • hallitus pidättää oikeuden muutoksiin
   
 • Osaston kertaluonteinen liikunta- ja kulttuurietu 2019:
  • Etua voi käyttää  mm. elokuviin, museoihin, liikunta ja elämyskeskuksiin, konsertteihin, festivaaleihin
  • Edun arvo 20€/jäsen
   • etu maksetaan kahdellekymmenelle (20) ensimmäiselle
  • Etua voivat käyttää muut kuin vapaajäsenyyden saavuttaneet jäsenet perheineen
  • Edun saa kun kuitin toimittaa osaston taloudenhoitajalle:
   • sähköisessä muodossa osaston kotisivujen kautta (otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana
   • henkilökohtaisesti taloudenhoitajalle
  • Hallitus pidättää oikeuden muutoksiin.

 

F-securen alennus SAK jäsenille. 

http://campaigns.f-secure.com/fi_FI/corporate/safe/index.html

Täytä vain alla oleva lomake niin lähetämme sinulle alennuskoodin tietojen tarkastuksen jälkeen

Alennuskoodi F-securen ostoon